Hur kan vi snabba på klimatomställningen?

Hur kan vi snabba på klimatomställningen? Uppsala är ny medlem i det nationella innovationsprogrammet ViableCities och en av nio deltagande städer i ViableCities flaggskeppsprogram Klimatneutrala städer 2030. Uppsala medverkar med Klimatfärdplan Uppsala, som ska bli en konkret vägledning på resan mot en fossilfri välfärdskommun, i flaggskeppsprogrammet. – Vi vill gå från utmaningsdrivet till missionsdrivet arbete,…