Modellering gör Klimatfärdplan Uppsala tillgänglig för fler

Modellering gör Klimatfärdplan Uppsala tillgänglig för fler Utsläppen av växthusgaser minskar för långsamt. För att öka takten och nå klimatmålen krävs stora förändringar i hur vi producerar, konsumerar, arbetar, reser och bor. Men hur stor påverkan har olika energibesparande insatser, och är de tillräckligt effektiva? Det ska David Jedland, ansvarig för modellering i projektet Klimatfärdplan…