The Urbanist

Klimatfärdplan Uppsala uppmärksammad i brittisk podcast

Klimatfärdplan Uppsala uppmärksammad i brittisk podcast Hur kan våra städer leda omställningen till en mer hållbar värld och bättre framtid? Det handlar det nyligen publicerade avsnittet ”Climate tranistion” i den brittiska podcasten The Urbanist om. Marika Palmér Rivera, processledare för Klimatfärdplan Uppsala, intervjuas om omställningsarbetet i Uppsala kommun – och här kan du ta del…