Experter bidrar med klimatåtgärder till Uppsalas färdplan

Foto: Amanda Midhamre, projektledare för Klimatfärdplan Uppsala. Experter bidrar med klimatåtgärder till Uppsalas färdplan Beteendeförändringar och tekniska lösningar – vilka åtgärder gör egentligen störst skillnad för klimatet? Det undersöker nu expertgrupper inom ramen för Klimatfärdplan Uppsala. De utgår från två års insamlade data som har sammanställts i modelleringsprogrammet The Low Emissions Analysis Platform (LEAP). Målet…