Nyhet

Bjerking visar vägen mot hållbara byggnader i Klimatfärdplan Uppsala

Hur kan vi bygga nya bostäder, sjukhus och skolor och samtidigt drastiskt minska våra utsläpp? Projektet Klimatfärdplan Uppsala ska resultera i hållbara framtidslösningar, men för att det ska lyckas behövs data – detaljerad, korrekt och i stora mängder. Därför delar teknikkonsultföretaget Bjerking med sig av kunskap och expertkompetens: ”Det här är något av det absolut viktigaste vi kan bidra till”, säger hållbarhetsstrateg Lisa Henningsson.

Hongling Liu Wennersten är miljökonsult och biträdande tjänsteansvarig för livscykelanalyser och klimatberäkningar på Bjerking, ett företag som erbjuder konsulttjänster inom bygg, anläggning och samhällsbyggnad. Hösten 2020 antog hon ett ovanligt uppdrag – att sammanställa hur våra vanligaste byggnader påverkar klimatet, från skissbord till rivning. En, minst sagt, mastig uppgift.

– Det handlar om klimatpåverkansdata som kommer bli tillgänglig i Klimatfärdplan Uppsala, säger Hongling. Det känns jättebra att även forskare, studenter och många andra företag och organisationer kan få nytta av den i sitt eget klimatarbete.

Hongling gör alla livscykelanalysberäkningar i One Click LCA, ett analysverktyg med information från byggnadsprojekt över hela världen. Indata till beräkningarna hämtar hon från den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala, forskning och Bjerkings egna projekt.

”Det är ovärderligt för färdplanearbetet”

Honglings sammanställning kan användas för att utvärdera hur bland annat olika byggnadsmaterial, teknik och arkitektur kan påverka Uppsala kommun och klimatet i framtiden.

– Det innebär att vi med stor säkerhet kan slå fast hur vi behöver bygga, bo och verka för att nå klimatmålen. Information vi behöver nu tar Bjerking fram på detaljnivå, och det är ovärderligt för färdplanearbetet, säger David Jedland.

Han är miljöhandläggare på Uppsala kommun och ansvarig för att ta fram modeller för klimatomställning i Klimatfärdplan Uppsala. Det var på ett gemensamt möte som Lisa Henningsson, hållbarhetsstrateg på Bjerking och företagets representant i nätverket Uppsala Klimatprotokoll, upptäckte att det fanns möjlighet att hjälpa till.

– Det är inte ett uppdrag vi får betalt för på det vanliga sättet, men jag tycker det här är något av det viktigaste vi kan bidra till. David gör ett fantastiskt jobb med modelleringen, säger Lisa. Färdplanen kommer tydligt visa vad vi kan och inte kan göra om vi ska nå klimatmålen, och att alla måste styra åt samma håll.

Bjerking Klimatfond – mer än klimatkompensation

Bjerkings bidrag till Klimatfärdplan Uppsala finansieras genom Bjerking Klimatfond. Initiativet startades 2017 och drivs av Lisa, som också leder arbetet mot målet att integrera hållbarhet i samtliga Bjerkings tjänster till 2024.

– Och som övriga medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll har vi även antagit utmaningen att vara fossilfria till 2030, säger Lisa.

För varje ton växthusgasutsläpp de orsakar avsätter Bjerking en summa till klimatfonden som sedan används, tillsammans med kunder, för att hitta nya sätt att minska klimatpåverkan. Ett exempel är en analys som visar att ett aktivt val trästommesleverantör kan minska klimatpåverkan i ett nyproduktionsprojekt – med så mycket som hälften.

– I samband med den upptäckten utvecklade vi nya arbetssätt som vi tar med oss i andra projekt, säger Lisa, och fortsätter: Vi lär oss mycket genom klimatfonden och får oerhört positiva reaktioner från kunder och kollegor i branschen. Den ger så mycket större ringar på vattnet än om vi skulle klimatkompensera genom att plantera träd.

Uppsala Klimatfärdplan ska vara färdig i september 2021.

Foto: Lisa Henningsson och Hongling Liu Wennersten, Bjerking.