Nyhet

De hackar för en hållbar framtid

För att undvika klimatkollapsen krävs omställning. Hur vi bor, reser, äter och konsumerar har betydande klimatpåverkan, så vi kan göra stor skillnad – men hur? Det ska över 100 gymnasieelever från Uppsala undersöka. Den 25 mars möts de i ett hackaton för hållbarhet. Eleverna med det vinnande bidraget kommer utveckla sin idé med entreprenörsstiftelsen Drivhuset i Uppsala. Och lösningarna påverkar även utformningen av Klimatfärdplan Uppsala.

Ordet hackaton är en kombination av engelskans ”hack” och ”marathon”. Det är ett evenemang där problemlösare träffas för att ta sig an, ofta brådskande, utmaningar. Under Uppsala klimatvecka 2021, som går av stapeln 21–27 mars, möts gymnasielever från Katedralskolan, Folkuniversitetet, Rosendalsgymnasiet och Internationella gymnasiet i det digitala hackatonet ”Hållbart här och nu från ett ungdomsperspektiv”.

– Eleverna arbetar i grupp och tar fram förslag, lösningar och idéer på hur de och ungdomar i samma åldersgrupp kan bidra till att minska klimatpåverkan inom fem temaområden, säger Carina Börjesdotter, utvecklingsledare på avdelningen för social hållbarhet på Uppsala kommun. Dessa är inställning till omställning, boende, transport och resor, livsmedel och konsumtion.

Det vinnande bidraget utses den 25 mars

Gymnasieeleverna kommer från olika ämnesprogram och årskurser. Deras klimathack kommer bedömas av en jury efter ett antal kriterier. Hur nytänkande och genomförbar lösningsidén är och hur stor potential den har att bidra till minskade växthusgasutsläpp, är några exempel.

– Initiativ som detta, som engagerar och informerar i klimatfrågan, är viktiga och värdefulla för utformningen av Uppsala Klimatfärdplan. För att skapa förändring som kan bidra till att snabbt minska utsläppen behövs medborgarengagemang, ökad kunskap och nya kulturella värderingar, säger Lars Johansson, innovationsledare och verksamhetsansvarig för hållbara samhällen på Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS).

En del av Klimatfärdplan Uppsala

Hackatonet Hållbart här och nu från ett ungdomsperspektiv hålls inom ramen för projektet Klimatfärdplan Uppsala. Arrangörer är Uppsala kommun, entreprenörsstiftelsen Drivhuset i Uppsala, teknikkonsultföretaget Bjerking, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) och Kompetenscentrum Uppsala; Lärande för hållbar utveckling (KUPP). Klimatfärdplan Uppsala blir en konkret vägledning på resan mot en fossilfri välfärdskommun och ska lägga grunden för de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Klimatfärdplan Uppsala är färdig i september 2021.