Engagera dig i Klimatfärdplan Uppsala

För att uppnå klimatmålen om ett Uppsala som är klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2050, måste hela samhället vara överens om den bästa vägen framåt. Dina åsikter, erfarenheter och kompetenser behövs. Därför är alla företag, organisationer och invånare varmt välkomna att sätta sin prägel på Uppsala Klimatfärdplan under resans gång.

 

Vad behöver du för att leva och verka mer klimatsmart?

Klimatfärdplan Uppsala ska växa fram i samverkan med det lokala näringslivet, organisationer, föreningar, lärosäten, forskare, studenter och du som är invånare i Uppsala. Alla behövs. Inom projektet kommer seminarier, workshops, öppna möten, inspirationsföreläsningar och -aktiviteter att hållas. Mer information publiceras här.

Kontakta Klimatfärdplan Uppsala