Nyhet

Foto: Amanda Midhamre, projektledare för Klimatfärdplan Uppsala.

Experter bidrar med klimatåtgärder till Uppsalas färdplan

Beteendeförändringar och tekniska lösningar – vilka åtgärder gör egentligen störst skillnad för klimatet? Det undersöker nu expertgrupper inom ramen för Klimatfärdplan Uppsala. De utgår från två års insamlade data som har sammanställts i modelleringsprogrammet The Low Emissions Analysis Platform (LEAP). Målet är att visa riktningen för hur Uppsala, till 2030 och 2050, ska bidra till den samhällsomställning som krävs för ett Sverige fritt från klimatutsläpp.

För att nå klimatmålen måste de globala utsläppen av växthusgaser minska dramatiskt. Och det är bråttom. Effekten av klimatförändringarna märks redan – i Europa var 2020 var det varmaste året som någonsin uppmätts, enligt EU:s klimatforskningscenter Copernicus.

Klimatåtgärder avgränsas med fokusområden

I färdplanen ligger fokus på åtta områden. Och inom tre av dessa fokusområden, nämligen transporter, byggnation och energi kopplad till uppvärmning och el, tar projektet hjälp av ämnesexperter för att hitta de mest effektiva klimatåtgärderna.

– Vi behöver den hjärnkraft, kunskap och kompetens som experterna besitter, säger Martin Wetterstedt, energisakkunnig på Energikontoret i Mälardalen samt redaktör och projektledare för Klimatfärdplan Uppsala. Enkelt beskrivet genomför vi workshops och testar förslag på åtgärder i vår klimatmodell, vilken då beräknar effekten åtgärderna kan ha på utsläppen av växthusgaser.

På workshopparna dras slutsatser från det underlag som samlats in under projektets två år. De första tillfällena har nyligen gått av stapeln och fler är planerade. Åtgärder kan beröra faktorer som till exempel mängden fossil plast som återanvänds i stället för att brännas i fjärrvärmeverk och procentandelen takytor som täcks av solceller.

Uppsala klimatprotokoll som kontaktnät

Projektet drivs av Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll. De inbjudna experterna kommer från vitt skilda ämnesområden och organisationer.

– Det är alltid en utmaning att nå ut i projekt som detta. Vår koppling till Uppsala klimatprotokoll är en viktig resurs eftersom den ger oss tillgång till ett stort kontaktnät och tillfälle att prata med och engagera kunniga experter och ledare, säger Amanda Midhamre, projektledare för Klimatfärdplan Uppsala.

Inom Uppsala klimatprotokoll samverkar 42 företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar för att inspirera varandra och andra att nå Uppsalas klimatmål. Klimatfärdplan Uppsala ska vara färdig i september 2021.