Nyhet

Hur kan vi snabba på klimatomställningen?

Uppsala är ny medlem i det nationella innovationsprogrammet ViableCities och en av nio deltagande städer i ViableCities flaggskeppsprogram Klimatneutrala städer 2030. Uppsala medverkar med Klimatfärdplan Uppsala, som ska bli en konkret vägledning på resan mot en fossilfri välfärdskommun, i flaggskeppsprogrammet.

– Vi vill gå från utmaningsdrivet till missionsdrivet arbete, och vår mission är Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser, säger Olga Kordas, programdirektör för ViableCities.

Tisdag den 10 mars samlades nyckelfunktioner inom ViableCities, Uppsala kommun och Uppsala klimatprotokoll för att svara på frågan: Hur kan vi snabba på klimatomställningen?

– God samverkan är avgörande för att driva den hållbara utvecklingen framåt, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun och projektledare för Klimatfärdplan Uppsala. Vi samlades för givande diskussioner av den strategiska planeringen av arbetet inom klimatfrågor under de kommande åren. Att medverka i ViableCities satsning Klimatneutrala städer går hand i hand med Klimatfärdplan Uppsalas mål om ett klimatneutralt Uppsala till 2030.

Uppsala kan bli en av 100 klimatneutrala europiska städer till 2030

Klimatneutrala och smarta städer är ett av fem mål, eller så kallade missions, som EU-länderna ska uppnå inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe under perioden 2021–2027. Som ett förslag på hur arbetet för att nå målet ska organiseras har missionen 100 climate neutral cities by 2030 lämnats in till EU-kommissionen.

– Det är ett spännande EU-initiativ som innebär att 100 europeiska städer visar vägen till den samhällsomställning som krävs för att vi klara Paris-avtalets klimatmål, säger Björn Sigurdson. Genom Klimatfärdplan Uppsala kan kommunen bli en av de 100 städerna, och det tycker vi är en intressant möjlighet för Uppsala. Samordning av utvecklingsinsatser och finansiella medel på EU-nivå kan ge ökad styrka till omställningsarbetet.

Foto: Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun, Laura Hartman, hållbarhetschef Uppsala kommun och Olga Kordas, programdirektör ViableCities.