Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Amanda Midhamre
Projektledare
amanda.midhamre@uppsala.se

Katarina Gustafsson 
Projektledare
018-727 12 25
katarina.gustafsson3@uppsala.se

David Jedland
Modellering
018-727 05 33
david.jedland@uppsala.se

Moa Önell
Kommunikatör
072-971 41 74
moa.onell@energikontor.se

Lars Johansson
Innovationsledare
073-020 21 04
lars.johansson@stuns.se

Martin Wetterstedt
Vetenskapligt stöd
018-471 72 13
martin.wetterstedt@ccl.uu.se

Marika Palmér Rivera
Processledare