Nyhet

Modellering gör Klimatfärdplan Uppsala tillgänglig för fler

Utsläppen av växthusgaser minskar för långsamt. För att öka takten och nå klimatmålen krävs stora förändringar i hur vi producerar, konsumerar, arbetar, reser och bor. Men hur stor påverkan har olika energibesparande insatser, och är de tillräckligt effektiva? Det ska David Jedland, ansvarig för modellering i projektet Klimatfärdplan Uppsala, hitta svar på: ”Mitt mål är att ta fram en modell för klimatomställning som även andra städer och kommuner kan granska och använda”.

För att fatta beslut som minskar utsläppen av växthusgaser behövs information om vad som fungerar och ger effekt. Därför är modelleringsprogrammet The Low Emissions Analysis Platform (LEAP) en viktig del av projektet Klimatfärdplan Uppsala.

– Det är ett verktyg som visar svart på vitt vad som faktiskt fungerar, säger David Jedland. Vi har mål om att drastiskt minska våra utsläpp till 2050, och genom modellering kan vi räkna ut och beskriva vilka samhällsförändringar som tar oss hela vägen fram.

David är miljöhandläggare på Uppsala kommuns hållbarhetsavdelning. Hösten 2021 ska Klimatfärdplan Uppsala vara färdig, och till dess lägger han 70 procent av sin arbetstid som ansvarig för modellering i projektet.

Data från pålitliga källor

Att beräkna klimatpåverkan över tid är en komplex uppgift som blir enklare med verktyg som LEAP, menar David. Han matar modelleringsprogrammet med stora mängder information om olika sektorer och fokusområden, som till exempel byggnader och transporter.

– Vi undersöker hur energianvändningen driver emissionen av växthusgaser, både idag och på sikt. Information om nuläget, antaganden om vad som kommer förändras och den potentiella effekten av olika åtgärder tas med i beräkningen av hur stora utsläppen kommer vara i framtiden, säger David.

All data som används i modellerna kommer från pålitliga källor.

– Hur fordonssammansättningen i person- och lastbilsflottan i Uppsala kommer utvecklas över tid hämtar vi till exempel från Energimyndighetens analyser, säger David.

Beräknar klimatpåverkan ned till minsta detalj

Utsläppen inom de olika områdena kan utvärderas var för sig eller kombineras och ge en helhetsbild av hela kommunens klimatpåverkan.

– Det går att bli väldigt detaljerad, säger David. I trafiken kan vi till exempel ta hänsyn till energianvändningen i olika typer av fordon och bränslen, lägga in genomsnittliga körsträckor och se hur utsläppen påverkas om en andel av invånarna istället kör elbil, byter bränsletyp eller reser mer kollektivt.

Kritik kan bidra till en bättre modell

LEAP utvecklas av Stockholm Environment Institut (SEI) som är en oberoende och icke-vinstdrivande forskningsorganisation. Verktyget används inom Klimatfärdplan Uppsala bland annat för att det är välrenommerat och kostnadsfritt för forskare och studenter.

– En annan viktig anledning är att det är användarvänligt. Vårt mål är att Sverige ska bli en inspirerande kraft inom energi- och klimatomställningen genom smarta och hållbara städer. Därför är vi måna om att ta fram en modell i ett program som inte kräver mycket erfarenhet, säger David.

Han välkomnar granskning och kritik som kan bidra till att göra Uppsalamodellen bättre, men vill också underlätta andra städers och kommuners klimatomställning:

– En del av den data vi gör beräkningar på är svår att hitta. Hur stora utsläpp orsakar vi när vi använder 1 kWh el, och hur kommer den utvecklingen se ut över tid? Det är nästan omöjligt att svara på. Om vi lyckas samla data och göra den mer lättillgänglig kommer jag känna att Klimatfärdplan Uppsala har lyckats, säger David.