Nyhet

”Nu krävs krafttag för att nå klimatmålen”

Den årliga minskningen av växthusgaser i Uppsala kommun ska gå från 1–2 procent till 10–14 procent. Det är ett av målen inom Klimatfärdplan Uppsala, som ska bli en konkret vägledning på resan mot en fossilfri välfärdskommun. ”Om vi ska nå målen måste vi öka omställningstakten rejält. Och det kräver stora insatser”, säger projektets processledare Marika Palmér Rivera i en intervju till Uppsala Framtid 2020.