Klimatfärdplan Uppsala är ett projekt som drivs i samverkan med Uppsala Klimatprotokoll och Uppsala kommun. Klimatfärdplan Uppsala ska resultera i en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030, och påbörja arbetet med de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Projektet pågår mellan oktober 2019 och september 2021.

Om Klimatfärdplan Uppsala

Viable Cities

Världens städer står för 70 procent av de globala utsläppen. Uppsala är en av nio städer som har tagit beslut om att bli klimatneutral till 2030. Klimatfärdplan Uppsala, som ska visa vägen, finansieras till viss del av det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, Viable Cities.

Viable Cities leds av Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med ett 70-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Satsningen finansieras av statliga Formas, Vinnova och Energimyndigheten. De övriga åtta städerna som deltar i projektet är Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. Läs mer om Viable Cities