Nyhet

Så kan Uppsala industri bli mer hållbar

Inom Uppsala industri finns goda förutsättningar att ställa om till en cirkulär ekonomi som omvandlar avfall till värdefulla resurser – och sparar på miljön. Det är slutsatsen i en rykande färsk rapport som STUNS och Matilda Sammeli, student på civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet, har tagit fram i samverkan med Uppsala kommun: ”Det går att utvinna viktiga resurser ur det avfall som vi slänger bort”, säger hon.

Till grund för rapporten ligger en gedigen undersökning. Matilda Sammeli har under sommaren arbetat heltid som projektanställd på Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) och genomfört litteraturstudier, analyser och intervjuer med ämnesexperter, kommunanställda och verksamma inom industrisektorn.

– Det krävs helt nya sätt att producera det vi behöver om vi ska minska utsläppen och nå de globala hållbarhetsmålen, säger Matilda. Begreppet cirkulär ekonomi beskriver ett system som strävar mot att minimera avfall och användningen av resurser, i korthet handlar det om att gå från slit och släng till återvinning, återanvändning och smartare design.

Industrisektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp

Uppdraget från Uppsala kommun var att titta närmare på möjligheten till en mer cirkulär industri, så kallad industriell symbios. Och det ser ljust ut, menar Matilda.

– Med rätt underlag går det att planera industriområden med god industriell symbios, och det finns möjligheter till synergier i kommunen redan nu, säger hon. Vattenfall deponerar flygaska från sin avfallsförbränning. Den klassas som farligt avfall men skulle kunna tas tillvara på i en kommande anläggning som planeras av Ragn-Sells. Processen ger dessutom en sand som kan användas inom betongindustrin, till exempel av sten- och betongleverantören S:t Eriks här i Uppsala.

”Det känns bra att arbetet resulterar i mer än en rapport”

Som ett nästa steg ska STUNS driva processen vidare och kontakta aktörer i Uppsala kommun med möjlighet att skapa resurser av varandras avfall. Rapporten är också ett värdefullt underlag inom projektet Klimatfärdplan Uppsala, som ska bli en konkret vägledning till att fasa ut fossila bränslen i kommunen.

– Det känns bra att arbetet resulterar i mer än en rapport, säger Matilda, som nu påbörjar det fjärde av sammanlagt fem läsår till civilingenjör vid Uppsala universitet. Sommaruppdraget har gett mersmak, och hon ser fram emot att påbörja ett yrkesliv inom hållbarhet efter examen.

– I Uppsala finns ett driv när det kommer till hållbarhet som jag upplever skapar goda förutsättningar för en mer cirkulär ekonomi. Dels från kommunen, invånarna och akademin, dels från organisationer och satsningar som STUNS och Klimatfärdplan Uppsala, säger Matilda.