Nyhet

Stort gensvar på öppen fråga om hur vi skapar en hållbar framtid

Hållbarhet ligger många Uppsalabor varmt om hjärtat. Det blev extra tydligt i september – när kommunen på sociala medier efterlyste tips på hur klimatarbetet kan bli bättre, lät responsen inte vänta på sig. ”Gröna tak”, ”fler laddplatser” och ”bättre förutsättningar för cyklister” är bara några av förslagen som skickades in. Svaren kommer bland annat användas i utformningen av Klimatfärdplan Uppsala, ett projekt som drivs av Uppsala Klimatprotokoll och Uppsala kommun.

Klimatfärdplan Uppsala växer fram i samverkan med det lokala näringslivet, organisationer, föreningar, lärosäten, forskare, studenter och du som är invånare i Uppsala. Alla behövs.

– Det stora gensvaret ger oss värdefull information om vad allmänheten tycker är viktigt för att de ska kunna leva ett så hållbart liv som möjligt, säger Marika Palmér Rivera, processledare för Klimatfärdplan Uppsala.

Över 80 procent vill veta mer om kommunens klimatarbete

I en omröstning på Instagram svarade 87 procent att de vill veta mer om vad kommunen gör för att underlätta för de som vill leva mer hållbart. 80 procent vill ha tips på hur de kan leva mer hållbart. Och 88 procent vill ha fler exempel på saker som görs i Uppsala för klimatet. Över hälften av de svarande vill få mer information om Uppsalas koldioxidutsläpp och klimatförändringar i stort.

”Så bra att man kan få lämna förslag”

Kommunen mottog önskemål om allt från solceller till bättre förutsättningar för sopsortering. Många vill även se färre engångsprodukter av plast, fortsatt arbete på distans och insatser för att minska flygande även i framtiden.

Vill du vara med och påverka Klimatfärdplan Uppsala? Hör av dig till klimatfardplan@uppsala.se.

Foto: Sarah Thoren.